Logo www.PanMS.cz, tatoo & piercing

www.PanMS.czDámy & Pánové... Vždy je mi potěšením s Vámi jednat.

 

  

Pan Marek Slavík - Informace:

 
 
 
!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!
PLATÍ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
!!! PROVOZ JE DO ODVOLÁNÍ UPRAVEN !!!
 

1.)   Pokud máte tělesnou teplotu +37°C a vyšší, dále kašel, příznaky nemoci COVID-19, nebo budete projevovat příznaky jakéhokoli jiného onemocnění, není Vám povolen vstup do provozovny!

2.)   Při vstupu do provozovny musíte mít nasazenou roušku. Bude vám bezkontaktně změřena tělesná teplota.

3.)   Při vstupu do provozovny dezinfikujte okamžitě ruce dávkovačem dezinfekce, který je tam umístěn.

4.)   Tatér a zákazník musí nosit roušku.

5.)   Navštěvujte salon bez doprovodu. Výjimkou je pouze zákonný zástupce u nezletilého.

6.)   Čekárna je dočasně omezena.

7.)   Při návštěvě dodržujte vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metry. Neplatí pro tatéra a zákazníka při výkonu tetování.

 
 
 
Dodržujte nařízení i hygienické a bezpečnostní pokyny...na shledanou.
 
!!! Stránka je dnes aktuální !!!
 
 
Děkuji za návštěvu...Pan Marek Slavík.
 

Dámy & Pánové... Vždy je mi potěšením s Vámi jednat.

www.PanMS.cz